Uchwała nr XVI/125/08RADY GMINY LISEWOz dnia 27 sierpnia 2008w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Na podstawie art.190 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 , Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/125/08
RADY GMINY LISEWO
z dnia 27 sierpnia 2008


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Na podstawie art.190 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 , Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607) uchwala się, co następuje:


§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Lisewo Pana Roberta Wyczyńskiego wybranego w Okręgu  Wyborczym Nr 2 z listy  Komitetu Wyborczego  Wyborców Forum Samorządowe Lisewo  – wskutek zrzeczenia się mandatu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (1 września 2008, 08:28:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1998