NULL string(0) ""

Uchwała nr XVIII/142/08RADY GMINY LISEWO z dnia 28 listopada 2008w sprawie odwołania ze składu Komisji Rady Gminy Lisewo.Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/142/08
RADY GMINY LISEWO
z dnia 28 listopada 2008


w sprawie odwołania ze składu Komisji Rady Gminy Lisewo.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:


§ 1. Odwołuje się Pana Roberta Wyczyńskiego ze składu:

- Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży;
- Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska.
  w związku z wygaśnięciem mandatu radnego wskutek zrzeczenia. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (3 grudnia 2008, 10:04:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2587