Uchwała nr XXI/165/09RADY GMINY LISEWOz dnia 18 marca 2009w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania radnego ze składu Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/165/09
RADY GMINY LISEWO
z dnia 18 marca 2009


w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania radnego ze składu Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) uchwala się, co następuje:


         § 1. Przyjmuje się rezygnację i odwołuje radnego Bogdana Taczyńskiego ze składu Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
 
         § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

metryczka


Opublikował: Joanna Grabowska (30 marca 2009, 12:44:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2025