Uchwała nr X/53/2015RADY GMINY LISEWOz dnia 31 sierpnia 2015w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy LisewoNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015r. poz.199 z późn. zm.) uchwala się co następuje :

Uchwała nr X/53/2015
RADY GMINY LISEWO
z dnia 31 sierpnia 2015


w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisewo

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015r. poz.199 z późn. zm.) uchwala się co następuje :


Treść uchwały (152kB) pdf

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 1b

Załącznik nr 2 a

Załącznik nr 2 b

Załącznik nr 3 (132kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (2 września 2015, 08:55:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1186