Radni kadencji 2010 - 2014

Na postawie art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.) informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z pózn. zm.).


e-mail: radagminy@lisewo.com

SZYMBORSKI Mieczysław - Przewodniczący Rady Gminy
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m - ce przed upływem kadencji (1369kB) pdf


GÓRCZYŃSKI Kazimierz - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m - ce przed upływem kadencji (908kB) pdf

GRĘDZICKI Andrzej
- Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m - ce przed upływem kadencji (954kB) pdf

BOGUSZ Henryk
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m - ce przed upływem kadencji (983kB) pdf

CZARNECKA Marzanna

Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m - ce przed upływem kadencji (924kB) pdf

DAMS Rafał
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m - ce przed upływem kadencji (943kB) pdf

DZIUBAK Maria
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m - ce przed upływem kadencji (1042kB) pdf

GOLIŃSKI Piotr
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m - ce przed upływem kadencji (926kB) pdf


JURZYSTA Adam
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m - ce przed upływem kadencji (883kB) pdf


KOCHOWICZ Jakub - wybrany w wyborach uzupełniających 21.08.2011 r.
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m - ce przed upływem kadencji (725kB) pdf

KOMOROWSKI Kazimierz
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m - ce przed upływem kadencji (1063kB) pdf

KOŚCIŃSKI Robert
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m - ce przed upływem kadencji (908kB) pdf

SZIMING Grzegorz
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m - ce przed upływem kadencji (793kB) pdf

SZPRĘGLEWSKI Marek
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m - ce przed upływem kadencji (956kB) pdf

RUTKOWSKI Grzegorz - wygaśnięcia mandatu 31 maja 2011 r.


WOJNOWSKI Adam
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 m - ce przed upływem kadencji (989kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (6 grudnia 2010)
Opublikował: Michał Lewandowski (6 grudnia 2010, 08:28:18)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (31 sierpnia 2020, 10:11:17)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9067