Stałe komisje Rady Gminy 2014 - 2018

Komisja Rewizyjna

Opis działania: 


Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:


1. legalności;
2. gospodarności;
3. rzetelności;
4. celowości;
5. zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym;

Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Komisja wykonuje inne zadania zlecone przez Radę z zakresu kontroli.


Skład:

Edmund Szymborski - Przewodniczący Komisji

Adam Wojciech Wojnowski - Członek

Jacek Leszek Mikowski - Członek

Marcin Wysocki - Członek 

Marcin Szpadziński - Członek


Komisja Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Opis działania: 


Do zakresu działania Komisji należą sprawy związane z rolnictwem, działalnością finansową gminy i rozwoju gospodarczego Gminy Lisewo.


Skład:

Jacek Leszek Mikowski - Przewodniczący Komisji

Piotr Jan Goliński - Członek

Marek Edward Góreczny - Członek

Antoni Kowalski - Członek

Elżbieta Lewandowska - Członek


Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska

Opis działania: 


Do zakresu działania Komisji należą sprawy związane z ładem, porządkiem, bezpieczeństwem i ochroną środowiska na terenie Gminy Lisewo.


Skład:

Elżbieta Lewandowska - Przewodniczący Komisji

Marek Edward Góreczny - Członek

Antoni Kowalski - Członek

Marcin Szpadziński - Członek

Edmund Szymborski - CzłonekKomisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży

Opis działania: 


Do zakresu działania Komisji należą sprawy związane z działalnością szkół, przedszkola, świetlic wiejskich i środowiskowych, ośrodka zdrowia, ośrodka pomocy społecznej, biblioteki i klubów sportowych działających na terenie Gminy Lisewo.

Skład:

Beata Elżbieta Brzozowska - Przewodniczący Komisji

Iwona Kamila Dobosz - Członek

Anna Maria Dulska - Członek

Marek Szpręglewski - Członek 

Aleksandra Barbara Uchacz - Członek 


metryczka


Wytworzył: Michał Lewandowski (4 grudnia 2014)
Opublikował: Michał Lewandowski (4 grudnia 2014, 09:15:24)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (29 listopada 2018, 12:53:09)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2014 - 2018

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5040