tytul : Uchwała Nr XVI/116/04 dnia 19 listopada 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
załączniki :
poprzednia strona