sprawa
Uchwa艂a Nr X/74/03 z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia wysoko艣ci podatku od posiadania ps贸w. zobacz
Uchwa艂a Nr X/75/03 z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci. zobacz
Uchwa艂a Nr X/76/03 z dnia 08 grudnia 2003 r. w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych. zobacz
Uchwa艂a Nr X/77/03 z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta dla cel贸w podatku rolnego. zobacz
Uchwa艂a Nr X/78/03 z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂aty administracyjnej. zobacz
Uchwa艂a Nr XI/79/04 z dnia 9 lutego 2004r. w sprawie trybu post臋powania o udzielenie dotacji. zobacz
Uchwa艂a Nr XI/80/04 z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Lisewo na 2004 rok zobacz
Uchwa艂a Nr XI/81/04 z dnia 9 lutego 2004r. w sprawie Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na rok 2004. zobacz
Uchwa艂a Nr XI/82/04 z dnia 9 lutego 2004 w sprawie przyj臋cia plan贸w pracy komisji sta艂ych Rady Gminy Lisewo. zobacz
Uchwa艂a Nr XI/83/04 z dnia 9 lutego 2004r. w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XVIII/147/2001 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 kwietnia 2001r. zobacz
Uchwa艂a Nr XII/84/04 z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania W贸jta Gminy Lisewo z wykonania bud偶etu Gminy za rok 2003 i udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Lisewo. zobacz
Uchwa艂a Nr ХII /86/04 z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie Programu wsp贸艂pracy Gminy Lisewo z organizacjami pozarz膮dowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi. zobacz
Uchwa艂a Nr XII/87/04 z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie sprzeda偶y nieruchomo艣ci gruntowej oddanej w u偶ytkowanie wieczyste . zobacz
Uchwa艂a Nr XII/85/04 z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XI/80/2004r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Lisewo na 2004 rok. zobacz
Uchwa艂a Nr ХII /86/04 z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie Programu wsp贸艂pracy Gminy Lisewo z organizacjami pozarz膮dowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi. zobacz
Uchwa艂a Nr XII/87/04 z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie sprzeda偶y nieruchomo艣ci gruntowej oddanej w u偶ytkowanie wieczyste . zobacz
Uchwa艂a Nr XII/88/04 z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie sprzeda偶y grunt贸w. zobacz
Uchwa艂a Nr XII/89/04 z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie sprzeda偶y grunt贸w. zobacz
Uchwa艂a Nr XII/90/04 z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie przyj臋cia rezygnacji i odwo艂ania z funkcji cz艂onka Komisji Rewizyjnej. zobacz
Uchwa艂a Nr XVII/91/04 z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie uzupe艂nienia sk艂adu osobowego Komisji Rewizyjnej. zobacz
Uchwa艂a Nr XII/92/04 z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lisewo. zobacz
Uchwa艂a Nr XII/93/04 z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie upowa偶nienia kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej do za艂atwiania spraw dotycz膮cych przyznawania dodatk贸w mieszkaniowych. zobacz
Uchwa艂a Nr XII/94/04 z dnia 26 kwietnia 2004r. roku w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki na termomodernizacj臋 Szko艂y Podstawowej w Listwie. zobacz
Uchwa艂a Nr XII/95/04 z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie sprzeda偶y grunt贸w. zobacz
Uchwa艂a Nr XIII/96/04 z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie wyst膮pienia Gminy Lisewo ze Zwi膮zku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej zobacz
Uchwa艂a Nr XIII/96/04 z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie wyst膮pienia Gminy Lisewo ze Zwi膮zku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej zobacz
Uchwa艂a Nr XIII/97/04 z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w So艂tysa w So艂ectwie Linowiec. zobacz
Uchwa艂a Nr XIII/98/04 z dnia 08 czerwca 2004r. w sprawie powo艂ania Komisji Inwentaryzacyjnej. zobacz
Uchwa艂a Nr XIII/99/04 z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie upowa偶nienia W贸jta Gminy do zaci膮gni臋cia kr贸tkoterminowego kredytu z Banku Ochrony 艢rodowiska w Toruniu na modernizacji drogi Lisewo - zobacz
Uchwa艂a Nr XIII/100/04 z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki na termomodrenizacj臋 Szko艂y Podstawowej w Lisewie. zobacz
Uchwa艂a Nr XIII/101/04 z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawi zmiany planu inwestycyjnego Gminy Lisewo na lata 2003 - 2006 zobacz
Uchwa艂a Nr XIII/102/04 z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie zmiany bud偶etu Gminy Lisewo na 2004 rok. zobacz
Uchwa艂a Nr XVIII/103/04 z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki na rozbudow臋 i modernizacje oczyszczalni 艣ciek贸w w Lisewie. zobacz
Uchwa艂a Nr XVIII/103/04 z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki na rozbudow臋 i modernizacje oczyszczalni 艣ciek贸w w Lisewie. zobacz
Uchwa艂a Nr XIV/104/04 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmiany planu inwestycyjnego Gminy Lisewo na lata 2003 - 2006 zobacz
Uchwa艂a Nr XIV/105/04 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki na rozbudow臋 i modernizacj臋 oczyszczalni 艣ciek贸w w Lisewie. zobacz
Uchwa艂a Nr XIV/106/04 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmiany bud偶etu Gminy Lisewo na rok 2004. zobacz
Uchwa艂a Nr XV/107/04 z dnia 20 sierpnia 2004r. w sprawie zmiany bud偶etu Gminy Listwo na 2004 roku. zobacz
Uchwa艂a Nr XV/108/04 z dnia 20 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Listwo. zobacz
Uchwa艂a Nr XV/109/04 z dnia 20 sierpnia 2004r. w sprawie zmiany statutu gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Lisewie. zobacz
Uchwa艂a Nr XV/110/04 z dnia 20 sierpnia 2004r. w sprawie sprzeda偶y grunt贸w. zobacz
Uchwa艂a Nr XV/111/04 z dnia 20 sierpnia 2004r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Lisewo. zobacz
Uchwa艂a Nr XVI/112/04 z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony 艣rodowiska z planem gospodarki odpadami gminy Lisewo na lata 2004 - 2013. zobacz
Uchwa艂a Nr XVI/113/04 z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie przyj臋cia planu modernizacji dr贸g gminnych od roku 2005. zobacz
Uchwa艂a XVI /115/04 z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie wyra偶enia woli przyst膮pienia do budowy Kompleksu Sportowego przy Zespole Szk贸艂 Og贸lnokszta艂c膮cych w Lisewie w latach 2005-2006. zobacz
Uchwa艂a Nr XVI/116/04 dnia 19 listopada 2004r. w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. zobacz
Uchwa艂a Nr XVI/117/04 z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Lisewo w jej granicach administracyjnych. zobacz
Uchwa艂a Nr XVI/118/2004 z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie podwy偶szania kwot kryterium dochodowego uprawniaj膮cych do otrzymania pomocy w formie do偶ywiania dzieci w szko艂ach. zobacz
Uchwa艂a Nr XVI/119/2004 z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci oraz warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia z op艂at za us艂ugi opie zobacz
Uchwa艂a Nr XVI/120/2004 z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie zasad cz臋艣ciowego lub w ca艂o艣ci zwrotu wydatk贸w na 艣wiadczenia przyznane z pomocy spo艂ecznej w ramach zada艅 w艂asnych. zobacz