tytul : Uchwała Nr XV/107/04 z dnia 20 sierpnia 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Listwo na 2004 roku.
załączniki :
poprzednia strona