sprawa
ZARZĄDZENIE nr 1/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 24.03.2003 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia zabiegów deratyzacji /odszczurzania/ na terenie gminy Lisewo. zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 2/2003 Wójta Gminy Lisewo w sprawie: podwyższenia czynszu za najem lub dzierżawę gruntów gminnych oraz pomieszczeń gospodarczych i użytkowych stanowiących własność gm. Li zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 3/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 6 maja 2003r. w sprawie: określenia regulaminu konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora placówki oświatowej w Gminie Lisewo. zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 4/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie powołania w gminie Lisewo obwodowych komisji d/s referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 8 czerwca 2003 r. zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 5/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji d/s referendum zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 6/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 2 czerwca 2003r. w sprawie : powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drzonowie. zobacz
ZARZĄDZENIE nr 7/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 14 lipca 2003r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji archiwalnej. zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 1/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 24.03.2003 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia zabiegów deratyzacji /odszczurzania/ na terenie gminy Lisewo. zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 2/03 Wójta Gminy Lisewo z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie: podwyższenia czynszu za najem lub dzierżawę gruntów gminnych oraz pomieszczeń gospodarczych i użytkowych stanowiąc zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 1/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie: podwyższenia czynszu za używanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lisewo. zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 2/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie: podwyższenia czynszu za najem lub dzierżawę gruntów gminnych. zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 3/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 6 maja 2003r. w sprawie: określenia regulaminu konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora placówki oświatowej w Lisewie. zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 4/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie: powołania w gminie Lisewo obwodowych komisji d/s referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 8 czerwca 2003 r. zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 5/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie: wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji d/s referendum. zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 6/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 2 czerwca 2003r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drzonowie. zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 7/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 14 lipca 2003r. w sprawie: zatwierdzenia Instrukcji Archiwalnej zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 8/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru technicznego budynku hali Sportowej w Lisewie zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 1/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie: podwyższenia czynszu za używanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lisewo. zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 2/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie: podwyższenia czynszu za najem lub dzierżawę gruntów gminnych. zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 2/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie: podwyższenia czynszu za najem lub dzierżawę gruntów gminnych. zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 3/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 6 maja 2003r. w sprawie: określenia regulaminu konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora placówki oświatowej w Lisewie. zobacz
ZARZĄDZANIE Nr 4/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie powołania w gminie Lisewo obwodowych komisji d/s referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 8 czerwca 2003 r. zobacz
ZARZĄDZANIE Nr 4/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie: powołania w gminie Lisewo obwodowych komisji d/s referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 8 czerwca 2003 r. zobacz
Zarządzenie Nr 5/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji d/s referendum. zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 6/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 2 czerwca 2003r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drzonowie. zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 6/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 2 czerwca 2003r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drzonowie. zobacz
ZARZĄDZANIE Nr 4/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie: powołania w gminie Lisewo obwodowych komisji d/s referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 8 czerwca 2003 r. zobacz
Zarządzenie Nr 5/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie: wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji d/s referendum. zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 6/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 2 czerwca 2003r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drzonowie. zobacz
ZARZĄDZENIA Nr 5/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie: wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji d/s referendum. zobacz
ZARZĄDZENIA Nr 5/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie: wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji d/s referendum. zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 6/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 2 czerwca 2003r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drzonowie. zobacz
ZARZĄDZENIE m zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 6/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 2 czerwca 2003r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drzonowie. zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 4/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23 maja 2003r. w sprawie: powołania w gminie Lisewo obwodowych komisji d/s referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 8 czerwca 2003 r. zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 5/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 maja 2003r. w sprawie: wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji d/s referendum. zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 6/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 2 czerwca 2003r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drzonowie. zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 7/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 14 lipca 2003r. w sprawie: zatwierdzenia Instrukcji Archiwalnej. zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 8/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 14 lipca 2003r. w sprawie: powołania komisji do odbioru technicznego budynku hali Sportowej w Lisewie zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 9/2003 - Brak zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 10/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 1 września 2003r. w sprawie: określenia podstawowych parametrów do prac nad budżetem gminy Lisewo 2004r. zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 11/2003 - Brak zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 12/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 1 października 2003r. w sprawie: określenia wysokości dofinansowania czesnego dla uczących się nauczycieli. zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 13/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 1 października 2003r. w sprawie: przyznania Nagrody Wójta Gminy Lisewo dla nauczycieli za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej. zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 14/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 15 października 2003r. w sprawie: zamówień publicznych. zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 15/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23 października 2003r. w sprawie: powołania komisji do końcowego odbioru technicznego budynku Gminnego Gimnazjum w Lisewie. zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 16/2003 - Brak zobacz
ZARZADZENIE Nr 17/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 20 listopada 2003r. w sprawie: utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego. zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 18/03 Wójta Gminy Lisewo z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie: uchwalenia projektu budżetu gminy Lisewo na 2004 rok. zobacz
ZARZĄDZENIE Nr 19/2003 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy Lisewo na 2003 rok. zobacz