tytul : Uchwała Nr X/76/03 z dnia 08 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
załączniki :
poprzednia strona