tytul : Uchwała Nr ХII /86/04 z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie Programu współpracy Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi.
załączniki :
poprzednia strona