tytul : Uchwała Nr XIII/101/04 z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawi zmiany planu inwestycyjnego Gminy Lisewo na lata 2003 - 2006
załączniki :
poprzednia strona