tytul : Uchwała Nr XIII/97/04 z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Linowiec.
załączniki :
poprzednia strona