tytul : Uchwała Nr XII/87/04 z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste .
załączniki :
poprzednia strona