tytul : Uchwała Nr XIV/104/04 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmiany planu inwestycyjnego Gminy Lisewo na lata 2003 - 2006
załączniki :
poprzednia strona