tytul : Uchwała Nr XVI/120/2004 z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie zasad częściowego lub w całości zwrotu wydatków na świadczenia przyznane z pomocy społecznej w ramach zadań własnych.
załączniki :
poprzednia strona