tytul : Uchwała Nr XVI/112/04 z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami gminy Lisewo na lata 2004 - 2013.
załączniki :
poprzednia strona