tytul : Uchwała Nr XII/84/04 z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Lisewo z wykonania budżetu Gminy za rok 2003 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo.
załączniki :
poprzednia strona