tytul : Uchwała Nr XVI/118/2004 z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie podwyższania kwot kryterium dochodowego uprawniających do otrzymania pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach.
załączniki :
poprzednia strona