tytul : Uchwała Nr XVI/117/04 z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Lisewo w jej granicach administracyjnych.
załączniki :
poprzednia strona