tytul : Uchwała Nr XII/93/04 z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych.
załączniki :
poprzednia strona