Karty informacyjne SIOS

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 132) starsze karty »
numer wpisu:

2015/F/2

data: 27 stycznia 2015
zakres przedmiotowy: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lisewo, w związku z podjętą uchwałą nr VII/50/2011 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lisewo.
zamawiający: Wójt Gminy Lisewo
wykonawca: Sławomir Flanz
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Lisewo

numer wpisu:

2015/F/6

data: 19 listopada 2014
zakres przedmiotowy: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lipienek, w związku z podjętą uchwałą nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lipienek
zamawiający: Wójt Gminy Lisewo
wykonawca: Agata Karpińska
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Lisewo

numer wpisu:

10/14

data: 14 listopada 2014
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi gminnej nr 060304C na dz. nr ew. 53/3, 53/1, 82, 113 obręb Lipienek gmina Lisewo”
nazwa
podmiotu:
Urząd Gminy w Lisewie
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Lisewie

numer wpisu:

9/14

data: 6 listopada 2014
zakres przedmiotowy: Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „ Dostosowanie infrastruktury wewnętrznej Gminnego Przedszkola w Lisewie do wymagań p-poż.”
nazwa
podmiotu:
Urząd Gminy w Lisewie
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Lisewie

numer wpisu:

8/14

data: 28 października 2014
zakres przedmiotowy: Dostosowanie infrastruktury wewnętrznej Gminnego Przedszkola w Lisewie do wymagań ppoż.
dane
wnioskodawcy:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisewie
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Lisewie

numer wpisu:

2015/F/1

data: 28 października 2014
zakres przedmiotowy: Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lisewo, w związku z podjętą uchwałą nr VII/50/2011 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lisewo.
zamawiający: Wójt Gminy Lisewo
wykonawca: Sławomir Flanz
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Lisewo

numer wpisu:

2015/F/5

data: 3 października 2014
zakres przedmiotowy: Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lipienek, w związku z podjętą uchwałą nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lipienek
zamawiający: Wójt Gminy Lisewo
wykonawca: Agata Karpińska
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Lisewo

numer wpisu:

7/14

data: 27 sierpnia 2014
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi gminnej nr 060304C na dz. nr ew. 53/3, 53/1, 82, 113 obręb Lipienek gmina Lisewo”
nazwa
podmiotu:
Urząd Gminy w Lisewie
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Lisewie

numer wpisu:

6/14

data: 19 sierpnia 2014
zakres przedmiotowy: Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi gminnej nr 060304C na dz. nr ew. 53/3, 53/1, 82, 113 obręb Lipienek gmina Lisewo”
nazwa
podmiotu:
Urząd Gminy w Lisewie
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Lisewie

numer wpisu:

5/14

data: 8 lipca 2014
zakres przedmiotowy: Przebudowa drogi gminnej nr 060304C na dz. nr ew. 53/3, 53/1, 82, 113 obręb Lipienek gmina Lisewo
dane
wnioskodawcy:
Urząd Gminy w Lisewie
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Lisewie

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 132) starsze karty »