Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie o konsultacji - Program współpracy w 2021 r.

Wójt Gminy Lisewo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz gminy Lisewo do konsultacji projektu Program współpracy w  2021 [...]

Ogłoszenie konsultacji

WÓJT GMINY LISEWO   zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz gminy Lisewo.   do konsultacji [...]

Ogłoszenie o konsultacji - Program współpracy w 2019 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Wójt Gminy Lisewo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz gminy Lisewo do konsultacji projektu Program współpracy w  2019 [...]

Ogłoszenie o konsultacji - Program współpracy w 2018 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Wójt Gminy Lisewo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz gminy Lisewo do konsultacji projektu Program współpracy [...]

Ogłoszenie o konsultacji - Program współpracy w 2017 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ....

WÓJT GMINY LISEWO zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz gminy Lisewo do konsultacji projektu Program [...]

metryczka