Podziały i rozgraniczenia

Podziały i rozgraniczenia

Rozgraniczenie nieruchomości

Termin załatwienia sprawy:W ciągu miesiąca od dnia otrzymania operatu pomiarowego rozgraniczenia nieruchomości. Kogo dotyczy:Właściciela nieruchomości.Wymagane dokumenty:1) Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości (powinien zawierać: imię, [...]

Podział nieruchomości

Termin załatwienia sprawy:W ciągu 30 dni po otrzymaniu kompletu wymaganych dokumentów.Kogo dotyczy:Właściciela nieruchomości.Wymagane dokumenty:I etap1) Wniosek pisemny o podział nieruchomości wraz z określeniem celu podziału (powinien [...]

Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

Termin załatwienia:W ciągu 14-30 dni po otrzymaniu kompletu wymaganych dokumentów.Kogo dotyczy:Wszystkich zainteresowanych podziałem nieruchomości. Wymagane dokumenty: 1) Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości 2) [...]

metryczka