Informacja roczna

Informacja roczna

Za 2019 rok

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) informuję, że w roku 2019 do Wójta Gminy Lisewo wpłynęła jedna petycja, której przedmiotem była publikacja wybranych numerów  służbowych [...]

Za 2018 rok

Na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) informuję, że w roku 2018 do Urzędu Gminy w Lisewie wpłynęły dwie petycje, których przedmiotem było:zmiana kolejności wykonania robót [...]

Za 2017 rok

Na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) informuję, że w roku 2017 wpłynęły cztery petycje, których przedmiotem było:opublikowanie w całości wniosku o udostępnienie informacji publicznej [...]

Za 2016 rok

Na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195ze zm.) informuję, że w roku 2016 wpłynęło pięć petycji, których przedmiotem było:wymiana systemów operacyjnych z Windows XP na systemy [...]

metryczka