Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednaj niż do 30 dni od daty złożenia wniosku. Termin ulega wydłużeniu w przypadku konieczności nadania nazwy ulicy.

Opis:
Wnioskodawca określa miejscowość i numer działki, której numer porządkowy ma dotyczyć.

Kogo dotyczy:
Właściciela nieruchomości.

Wymagane dokumenty:
1) Wypełniony wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości, którego druk jest do pobrania w pokoju nr 8 Urzędu lub tutaj (20kB) word ,
2) Kserokopia tytułu własności nieruchomości,
3) Kserokopia mapy z lokalizacją działki.

Miejsce składania pism:
Sekretariat Urzędu Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2,86-230 Lisewo lub pokój nr 8

Sposób załatwienia:
W terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku wydaje się Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości.

Opłaty
Nie podlega opłacie.

Podstawa prawna:
Na podstawie art. 47 a ust. 4 pkt 5 lit a i ust 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz., 725 z późn. zm.) oraz w związku Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125.

Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Lisewo w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Klauzula informacyjna (563kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Stański (30 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (30 grudnia 2011, 14:04:17)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (10 sierpnia 2020, 11:16:50)
Zmieniono: aktualizacja treści oraz załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9473