Zaświadczenia

Zaświadczenia

Zaświadczenie o zameldowaniu na terenie gminy Lisewo

Miejsce załatwienia sprawy:Urząd Gminy LisewoUl. Chełmińska 286 – 230 Lisewo parter, pok. nr 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobistemgr Paulina Grązkatel. 56 676 86 14 (wewn. 14)e-mail: [...]

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajace stan zaleglości podatkowej

Termin załatwienia sprawy:Wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Opis:Wnioskodawca określa dla jakich celów niezbędne jest mu zaświadczenie. Kogo [...]

Zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego

Termin załatwienia sprawy:Wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Opis:Wnioskodawca określa dla jakich celów niezbędne jest mu zaświadczenie. Kogo [...]

metryczka