Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
informacja o wydaniu w dniu 16 stycznia 2018 r. na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna  decyzji Nr 8/2018 o pozwoleniu na budowę
więcej (31kB) word

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
więcej (11kB) pdf

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
zobacz (12kB) pdf

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 238/4 w Lisewie
zobacz (32kB) pdf

Informacja o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Gminy Lisewo – z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 238/4 w Lisewie
zobacz (31kB) pdf

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
zobacz (24kB) pdf

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego cześci działek nr 191/1,192/1 199/6 199/5
zobacz (32kB) pdf

Informacja o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Gminy Lisewo – z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 192/1, 191/1, 199/6 199/5
zobacz (31kB) pdf

Ogłoszenie - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
zobacz (24kB) pdf

Obwieszczenie - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym pn. budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej  na działce nr 320 w miejscowości Lisewo
zobacz (17kB) pdf

Obwieszczenie - Budowa stacji transformatorowej, linii napowietrznej SN wraz z budową  przyłącza kablowego na działkach nr ewidencji gruntów :52; 51/2; 56/1;104/1; 95/8; 95/7;  67/4 w miejscowości Kornatowo
zobacz (17kB) pdf

Decyzja nr 40 /2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zobacz (50kB) pdf

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zobacz (22kB) pdf  

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego wydania na wniosek  ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu , Rejon Dystrybucji w Grudziądzu ul. C. Skłodowskiej 6/7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji..
więcej (16kB) pdf

Decyzja nr 16/2008 o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zobacz (119kB) pdf

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego wydania na wniosek  ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu , Rejon Dystrybucji w Grudziądzu ul. C. Skłodowskiej 6/7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji..
więcej (42kB) pdf

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego wydania na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu , Rejon Dystrybucji w Grudziądzu ul. C. Skłodowskiej 6/7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji...
więcej (40kB) pdf

Zawiadomienie   o   wyznaczeniu na dzień  14 marca 2008 r. na godz. 11-tą  w sali sesyjnej w Lisewie przy ul Toruńskiej 17 rozprawy administracyjnej  w sprawie z wniosku  Polskiej Telefonii Cyfrowej...
więcej (55kB) pdf

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania na wniosek  Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o...
więcej (40kB) pdf

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zobacz (47kB) pdf

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
zobacz (58kB) pdf

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
zobacz (85kB) pdf

OBWIESZCZENIE o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
zobacz (64kB) pdf

Rozbudowa zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych ...
zobacz (28kB) plik

Rozbudowa zakładu przetwórstwa mięsnego na działce nr 426/5 w miejscowości Lisewo.
zobacz (28kB) plik

OBWIESZCZENIE o budowie lini energetycznej w Lisewie.
zobacz (2kB) rtfDecyzje o warunkach zabudowy:

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kamlarkach
Obwieszczenie - zobacz (46kB) pdf 20.02.2007 r.
Decyzja - zobacz (85kB) pdf 20.03.2007 r.

Budowa stacji transformatorowej.
(wprowadzono: 16.06.2006r.)
zobacz (22kB) plik
 
Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Lisewie
zobacz (62kB) pdf

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
zobacz (55kB) pdf

Obwieszczenie o  wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania na wniosek  Transprojekt Gdański Spółka z o.o. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii energetycznych obejmujących demontaż słupów oraz wymianę istniejących słupów położonych poza liniami rozgraniczającymi autostrady A - 1
zobacz (43kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Stański (14 grudnia 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (14 grudnia 2006, 15:16:43)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (6 lutego 2018, 13:39:29)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13949