Informacje o Gminie Lisewo

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I CHARAKTER GMINY
Podzielona na 18 sołectw gmina Lisewo leży w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie chełmińskim.

OŚWIATA I SPORT
Na terenie gminy Lisewo znajdują się 2 szkoły podstawowe, do których uczęszcza 359 uczniów. Gimnazjum liczy 250 uczniów, działa Gminny Klub Sportowy Victoria Lisewo. W 2018 roku minęła 70. rocznica powstania piłkarskiego klubu sportowego..

GOSPODARKA
Lisewo jest gminą rolniczą z przewagą rolnictwa indywidualnego. Gleby zaliczane są w 60 % do klasy III b i IV a. Średnia powierzchnia gospodarstwa to 11,5 ha. Na terenie gminy znajdują się zakłady przetwórstwa rolno - spożywczego: Zakład Mleczarski w Lisewie - produkuje twarogi i sery żółte, Przedsiębiorstwo Mięsno - Wędliniarskie - Kazimierz Ritter, Gminna Spółdzielnia „SCH”.

W miejscowości Lisewo na 7.5 km  odcinku autostrady A-1 zlokalizowano węzeł autostradowy.

Gmina Lisewo charakteryzuje się dobrą dostępnością komunikacyjną (droga krajowa Nr 548 łącząca Lisewo z drogą Nr 1 Gdańsk - Cieszyn oraz trasą Toruń - Olsztyn, linia kolejowa Toruń- Malbork ze stacją kolejową w miejscowości Kornatowo, dogodny układ dróg umożliwiający połączenie z: Toruniem, Chełmnem, Grudziądzem i Wąbrzeźnem).

Gmina jest zwodociągowania w 100%. Działa oczyszczalnia ścieków przystosowana także do odbioru ścieków dowożonych. Na terenie wsi Lisewo wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej długości 13,4 km, umożliwiającą odbiór ścieków ze wszystkich posesji tej miejscowości.

GMINA W LICZBACH
Powierzchnia - 8.620 ha;
Użytki rolne - 88 %. Lasy- 0.3 %. Wody - jeziora polodowcowe; największe z nich - Kornatowskie o powierzchni 68 ha, Bartlewskie Wielkie - 23 ha, Pniewickie - 17 ha

OCHRONA ŚRODOWISKA

W celu ochrony czystości powietrza: sukcesywnie wprowadza się ograniczenia niskiej emisji gazów (zmiana ogrzewania węglowego na olejowe i gazowe ). W celu ochrony wód: wybudowano oczyszczalnie ścieków wraz z siecią kanalizacyjną. W celu poprawienia lesistości gminy: corocznie nasadzane są drzewa i krzewy w pasach drogowych oraz na nieużytkach.


TERENY INWESTYCYJNE
W miejscowości Lisewo na 7.5 km  odcinku autostrady A-1 zlokalizowano węzeł autostradowy, stwarzający możliwości usytuowania w jego rejonie obiektów handlowych, magazynowych i produkcji nieuciążliwej dla środowiska.

metryczka


Wytworzył: Urząd Gminy w Lisewie (8 listopada 2007)
Opublikował: Michał Lewandowski (8 listopada 2007, 10:54:12)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (23 września 2019, 12:08:00)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15608