Zgłoszenie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków


Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz.  1289 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia do ewidencji posiadania na terenie swojej nieruchomości zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Wypełnionezgłoszenia należy dostarczyć do biuro 9 Urzędu Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo.

W przypadku niezłożenia informacji prowadzone będą kontrole posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.

Jednocześnie informujemy, iż w celu wypełnienia nałożonych na gminę obowiązków sprawdzane będą umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych wystawione przez przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenie Wójta Gminy Lisewo w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Lisewo.

Do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Natalia Szpręglewska (3 lipca 2018)
Opublikował: Michał Lewandowski (6 lipca 2018, 11:56:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (26 stycznia 2021, 14:47:29)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2500