Program współpracy

Program współpracy

Program współpracy w 2015 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wójt Gminy LisewoZAPRASZA ORGANIZACJE POZARZĄDOWEoraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Program współpracy w 2015 r. Gminy Lisewo z [...]

Program współpracy w 2014 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wójt Gminy Lisewo ZAPRASZA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE oraz podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   do konsultacji projektu Program współpracy w  2014 [...]

Program współpracy w 2013 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wójt Gminy Lisewo ZAPRASZA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE oraz podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   do konsultacji projektu Program współpracy w  2013 [...]

metryczka