Odpady komunalne

Odpady komunalne

Odpady rolnicze

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnychZgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw [...]

Odpady komunalne

Podstawy prawne:Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439),Uchwała nr XXIII/147/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za [...]

metryczka