Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Główne zmiany z zakresu rejestracji stanu cywilnego od 1 marca 2015 roku.

Główne zmiany z zakresu rejestracji stanu cywilnego od 1 marca 2015 roku.Dnia 1 marca 2015 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741, z poźn. zm.) - [...]

Wpisanie do rejestru wyborców

Miejsce załatwienia sprawy:Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2Urząd Stanu Cywilnego, pok. 5Godziny pracy:- poniedziałek – piątku: 7.30-15.15, oprócz - wtorek: 7.30-16.30 I. Wymagane dokumenty:- wniosek o wpisanie do rejestru [...]

Rejestracja urodzeń

Miejsce załatwienia: Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2 Urząd Stanu Cywilnego, pok. 5 Tel. (056) 676-86-14, wew. 14 mgr Katarzyna Gostkowska, mgr Paulina Grązka Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego [...]

Oświadczenie o uznaniu dziecka

Miejsce załatwienia: Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2 Urząd Stanu Cywilnego, pok. 5 Tel. (056) 676-86-14, wew. 14 mgr Katarzyna Gostkowska, mgr Paulina Grązka Godziny pracy: - poniedziałek – piątku: 7.30-15.15, oprócz - [...]

Zmiana imion i nazwisk

Miejsce załatwienia: Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2 Urząd Stanu Cywilnego, pok. 5 Godziny pracy: - poniedziałek – piątku: 7.30-15.15, - wtorek: 7.30-16.30. Wymagane dokumenty:dowód osobisty wnioskodawcy,umotywowany [...]

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie – wniosek o przyznanie

Miejsce załatwienia: Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2 Urząd Stanu Cywilnego, pok. 5 Godziny pracy: - poniedziałek – piątku: 7.30-15.15, oprócz - wtorek: 7.30-16.30. Wymagane dokumenty: 1) oświadczenie, które [...]

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu

Miejsce załatwienia: Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2 Urząd Stanu Cywilnego, pok. 5 Tel. (056) 676-86-14, wew. 14 mgr Katarzyna Gostkowska, mgr Paulina Grązka Godziny pracy: - poniedziałek – piątku: 7.30-15.15, oprócz - [...]

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2 Urząd Stanu Cywilnego, pok. 5 Tel. (056) 676-86-14, wew. 14 mgr Katarzyna Gostkowska, mgr Paulina Grązka Godziny pracy: - poniedziałek – piątku: 7.30-15.15, [...]

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:Urząd Gminy - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Chełmińska 2, pok. 5 Godziny pracy: - poniedziałek – piątku: 7.30-15.15, oprócz - wtorek: 7.30-16.30. Wymagane dokumenty:1) podanie  , które powinno [...]

Wpisanie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego – transkrypcja

Miejsce załatwienia sprawy:Urząd Gminy w Lisewie - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Chełmińska 2, pok. 5 Godziny pracy: - poniedziałek – piątku: 7.30-15.15, oprócz - wtorek: 7.30-16.30. Wymagane dokumenty:1) podanie, które powinno [...]

Zawarcie małżeństwa i sporządzenie aktu małżeństwa

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2 Urząd Stanu Cywilnego, pok. 5 Godziny pracy: - poniedziałek – piątku: 7.30-15.15, oprócz - wtorek: 7.30-16.30. I. Wymagane dokumenty: - dowody osobiste [...]

Sporządzenie aktu zgonu

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2 Urząd Stanu Cywilnego, pok. 5 Godziny pracy: - poniedziałek – piątku: 7.30-15.15, oprócz - wtorek: 7.30-16.30. I. Wymagane dokumenty: a) karta zgonu wydana przez [...]

Oświadczenie osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Miejsce załatwienia: Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2 Urząd Stanu Cywilnego, pok. 5 Godziny pracy: - poniedziałek – piątku: 7.30-15.15, oprócz - wtorek: 7.30-16.30. I. Wymagane dokumenty do wglądu:    [...]

Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:Urząd Gminy - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Chełmińska 2, pok. 5 Godziny pracy: - poniedziałek – piątku: 7.30-15.15, oprócz - wtorek: 7.30-16.30. Informacje ogólne: Kierownik urzędu stanu cywilnego [...]

metryczka