Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki: /55gn2j5qsh/SkrytkaESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Lisewie


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1.Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
2.Akceptowalne formaty załączników to:DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.
3.Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 50 MB.
 

Funkcje Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
 
- generowanie Urzędowego Poświadczenie Odbioru (zgodnego z przepisami prawa),
archiwizowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru,

- udostępnianie usługobiorcy (osoby składającej dokument w skrzynce) wglądu przez Internet (przeglądarka internetowa),

- przyjmowanie dokumentów zgodnie z określonym, przez instytucję publiczną, będącą właścicielem skrzynki, wzorem dokumentu,

-  formularz do wypełnienia standardowego wzoru dokumentu,

- skonfigurowanie przez instytucję publiczną własnego, dedykowanego formularza do wypełniania własnego dokumentu,

- przekazanie gotowego dokumentu w postaci XML,

- obsługa przez instytucję publiczną skrzynki podawczej przy użyciu przeglądarki WWW (przeglądanie i pobieranie dokumentów),

- automatyczne przekazywanie dokumentów z ePUAP do systemów instytucji publicznej za pośrednictwem Web Services (działanie w trybie synchronicznym wymaga od instytucji publicznej zapewnienia wysokiej dostępności własnych systemów),

- bezpieczne połączenie z użytkownikiem (HTTPS).

metryczka


Wytworzył: Michał Lewandowski (30 kwietnia 2008)
Opublikował: Michał Lewandowski (21 maja 2008, 10:52:37)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (16 marca 2020, 13:15:01)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7469