Wybory samorządowe 2018

Wybory samorządowe 2018

Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych

Informuję, że w czwartek 4 października 2018 r. o godz. 9:00 w auli przy gimnazjum w Lisewie odbędzie się pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych.Członków poszczególnych Obwodowych Komisji Wyborczych proszę o udział w [...]

Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 24 września 2018 r.

  Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 24 września 2018 r.   Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w [...]

Zawiadomienie o miejscu i czasie przyjmowania wniosków - pełnomocnictwo

Lisewo, dnia 10 września 2018 r.     ZAWIADOMIENIE Wójt Gminy Lisewo informuje, że wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach [...]

Informacja - termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

W związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października  2018 roku, Wójt Gminy Lisewo informuje, że termin zgłaszania [...]

metryczka