Podatki

Podatki

Zgłoszenie obowiązku podatkowego oraz zmian mających wpływ na wysokość podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych

Termin załatwienia sprawy:   Podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).   Miejsce załatwienia sprawy:   Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, pokój nr [...]

Wzory informacji i deklaracji podatkowych

Zgodnie z dodanym do art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) ust. 9a, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na [...]

Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów na powiększenie istniejącego gospodarstwa lub utworzenie nowego gospodarstwa

Termin załatwienia sprawy: 30 dni.Opis:Wnioskodawca określa powierzchnię zakupionych użytków rolnych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego oraz określa lokalizację.Kogo [...]

metryczka