Jednostki organizacyjne

Wszelkie informacje oraz aktualności związane z pracą i działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie znajdują się na Biuletynie Informacji Publicznej    http://bip.gops.lisewo.com/


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie
ul. Toruńska 15
86-230 Lisewo

tel/fax: 56 676 85 10 
e-mail: gops@lisewo.com

Godziny pracy: jak w Urzędzie Gminy
7:30 - 16:30 - we wtorki,
7:30 - 15:15 - w pozostałe dni tygodnia.

NIP: 875 14 34 453
REGON: 871567910

Opis działalności:
Zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Sprawy do załatwienia - zobacz

Dokumenty do pobrania:
Statut GOPS-u (23kB) pdf
Regulamin GOPS-u (29kB) pdf
Sprawozdanie z dzialalności GOPS za 2009 rok. (28kB) pdf

Inne dokumenty

Sprawozdanie z dzialalności GOPS za 2010 rok. (26kB) pdf
Bilans GOPS sporządzony na dzień 31.12.2010 r. (1290kB) pdf
Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2010 r. (1072kB) pdf


Skład:

Monika Kowal
Kierownik od 23.07.2018 r.
tel.: 56 676-85-10Teresa Jamka
Kierownik do 23.07.2018 r.
tel.: 56 676-85-10Agnieszka Kawczyk
Księgowa
tel.: 56 676-85-10
a.kawczyk@lisewo.com


Lena Kruczek
Starszy pracownik socjalny
tel.: 56 676-85-10
l.kruczek@lisewo.com


Gabriela Strzelec - Kochowicz
Pracownik socjalny
tel.: 56 676-85-10
strzelec.kochowicz@lisewo.com


Monika Kowal
Pracownik socjalny
tel.: 56 676-85-10
m.kowal@lisewo.comŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Opis działalności:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki z tytułu:
- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

2) świadczenia opiekuńcze:
- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenie pielęgnacyjne.

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. Becikowe)

Sprawy do załatwienia - zobacz


Anna Santarek
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
tel.: 56 676-85-10
rodzinne@lisewo.com


Aleksandra Urbańska
Inspektor ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego
tel.: 56 676-85-10
rodzinne@lisewo.com


Monika Karulska
Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych
tel.: 56 676-85-10
m.karulska@lisewo.com

metryczka


Wytworzył: Teresa Jamka (14 grudnia 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (14 grudnia 2006, 13:22:57)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (5 marca 2024, 12:36:18)
Zmieniono: archiwizacja oświadczeń majątkowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 29206