Jednostki organizacyjne

Wszelkie informacje oraz aktualności związane z pracą i działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie znajdują się na Biuletynie Informacji Publicznej    http://bip.gops.lisewo.com/


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie
ul. Toruńska 15
86-230 Lisewo

tel/fax: 56 676 85 10 
e-mail: gops@lisewo.com

Godziny pracy: jak w Urzędzie Gminy
7:30 - 16:30 - we wtorki,
7:30 - 15:15 - w pozostałe dni tygodnia.

NIP: 875 14 34 453
REGON: 871567910

Opis działalności:
Zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Sprawy do załatwienia - zobacz

Dokumenty do pobrania:
Statut GOPS-u (23kB) pdf
Regulamin GOPS-u (29kB) pdf
Sprawozdanie z dzialalności GOPS za 2009 rok. (28kB) pdf

Inne dokumenty

Sprawozdanie z dzialalności GOPS za 2010 rok. (26kB) pdf
Bilans GOPS sporządzony na dzień 31.12.2010 r. (1290kB) pdf
Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2010 r. (1072kB) pdf


Skład:

Monika Kowal
Kierownik od 23.07.2018 r.
tel.: 56 676-85-10Teresa Jamka
Kierownik do 23.07.2018 r.
tel.: 56 676-85-10
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (1538kB) pdf
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok (2503kB) pdf
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok (1997kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (2903kB) pdf


Agnieszka Kawczyk
Księgowa
tel.: 56 676-85-10
a.kawczyk@lisewo.com


Lena Kruczek
Starszy pracownik socjalny
tel.: 56 676-85-10
l.kruczek@lisewo.com


Gabriela Strzelec - Kochowicz
Pracownik socjalny
tel.: 56 676-85-10
strzelec.kochowicz@lisewo.com
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (1551kB) pdf
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok (2606kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 r. (1922kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (2839kB) pdf


Monika Kowal
Pracownik socjalny
tel.: 56 676-85-10
m.kowal@lisewo.com
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3167kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (3035kB) pdf
ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Opis działalności:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki z tytułu:
- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowywania dziecka,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

2) świadczenia opiekuńcze:
- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenie pielęgnacyjne.

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. Becikowe)

Sprawy do załatwienia - zobacz


Anna Santarek
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
tel.: 56 676-85-10
rodzinne@lisewo.com


Aleksandra Urbańska
Inspektor ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego
tel.: 56 676-85-10
rodzinne@lisewo.com
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (841kB) pdf
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok (1273kB) pdf
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok (1163kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (2738kB) pdf


Monika Karulska
Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych
tel.: 56 676-85-10
m.karulska@lisewo.com
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (2884kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Teresa Jamka (14 grudnia 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (14 grudnia 2006, 13:22:57)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (7 września 2020, 09:30:14)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 29006