Jednostki organizacyjne


Wszelkie informacje oraz aktualności związane z pracą i działalnością Gminnych Usługi Wodno-Kanalizacyjnych w Lisewie znajdują się na Biuletynie Informacji Publicznej   http://bip.guwk.lisewo.com/index.php


Gminne Usługi Wodno-Kanalizacyjne
ul. Boczna 13
86-230 Lisewo
tel./fax: 56 676-88-54
e-mail: oczyszczalnia@lisewo.com

NIP: 875 15 28 059
Regon: 000539650 - 00062

Dokumenty do pobrania:

Statut (814kB) pdf

Regulamin organizacyjny (833kB) pdf

Sprawozdania za 2010 r.

Bilans Gminnych Usług Wod.-Kan.na dzień 31.12.2010 r.    zobacz (428kB) pdf  
Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2010 r.   zobacz (363kB) pdf

Sprawozdania za 2009 r.

Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2009 r. 
część pierwsza (219kB) pdf        część druga (136kB) pdf         załącznik (209kB) pdf


Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych gm. Lisewo:
Za 2015 rok (943kB) pdf

Za 2016 (702kB) pdf


Informacja dotycząca parametrów wody
Treść informacji (1028kB) jpg

Godziny pracy:

Praca w zakładzie jest jednozmianowa.

Kierownik 1 etat: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 (nienormowany czas pracy)

Pracownicy liniowi 4 etaty: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00
                       1/2 etatu od poniedziałku do piątku od 7.00 do 11.00

Pracownicy księgowi: 1 etat od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00
                              1 etat od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

W przypadku wystąpienia awarii czas pracy jest nieograniczony.

Harmonogram dyżurów domowych pracowników Gminnych Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Lisewie w dni wolne od pracy w roku 2018 (232kB) jpg

Harmonogram dyżurów w zakresie obsługi gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Lisewie w roku 2018. (206kB) jpg

 

Główne kierunki działania:

- utrzymanie w ruchu urządzeń wodociągowych w drodze zabezpieczenia w sprawności ujęć
  wody, stacji uzdatniania wody, gminnej sieci wodociągowej w granicach własności gminy
  Lisewo (do urządzenia pomiarowego lub 1-go zaworu na przyłączu wodociągowym);

- utrzymanie w ruchu gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami
  sieciowymi ścieków i gminną oczyszczalnią ścieków. Utrzymanie w drodze zabiegów
  konserwacyjnych drożności kanału przejmującego ścieki (struga Sadzka) na odcinku
  określonym w pozwoleniu wodno-prawnym.

- usuwanie przecieków gminnej sieci wodociągowej stanowiącej własność gminy;

- usuwanie zatorów gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;

- zabezpieczenie sprawnego działania sieciowych przepompowni ścieków poprzez wymianę
  uszkodzonych elementów sterowania, zasilania oraz wymianę pomp w przypadku ich
  naturalnego zużycia;

- wydawanie warunków technicznych wykonania nowych przyłączy wodociągowych (termin
  załatwiania 30 dni od daty otrzymania wniosku);

- wydawanie warunków technicznych wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej (termin
  załatwiania 30 dni od daty otrzymania wniosku);

- prowadzenie ewidencji odbiorców wody z wodociągu gminnego;

- prowadzenie ewidencji dostawców ścieków przyłączonych do gminnej sieci kanalizacji
  sanitarnej;

- prowadzenie ewidencji ścieków dowożonych do punktu zlewnego gminnej oczyszczalni
  ścieków;

- windykacja należności z tytułu opłat za pobraną wodę i dostarczone ścieki;

- prowadzenie ewidencji wpływów i wydatków.
 

Skład:

Michał Szpręglewski - od 01.07.2015 r.
Kierownik
tel. 731 898 593

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok (2626kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok (2187kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok (2808kB) pdf

Tomasz Krajewski - do 30.06.2015 r.
Kierownik

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok (3205kB) pdf


Lidia Wronkowska
Samodzielny referent

Kamila Zielińska
Główna księgowa

Bogdan Figurski
Konserwator urządzeń wodociągowych,
obsługa oczyszczalni
tel. 667 604 359

Franciszek Anders
Konserwator urządzeń wodociągowych,
stacja uzdatniania wody w Krajęcinie
tel. 691 078 343

Mirosław Lewandowski
Konserwator urządzeń wodociągowych,
stacja uzdatniania wody w Kamlarkach
tel. 608 034 629

Benedykt Ronowski
Konserwator urządzeń wodociągowych,
stacja uzdatniania wody w Lisewie
tel. 667 418 312

Sławomir Zacharek
Pracownik gospodarczy
tel. 667 604 348

metryczka


Wytworzył: Tomasz Krajewski (14 grudnia 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (14 grudnia 2006, 13:55:30)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (7 września 2020, 10:35:59)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12810