Rejestry

Rejestr Ewidencji Ludności

Sposób udostępniania:
Informacje zawarte w tym rejestrze udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej.
Miejsce udostępniania:
Referat Ewidencji Ludności pokój nr 5
Osoba odpowiedzialna:
Kierownik USC


Rejestr wyborców

Sposób udostępniania:
 
Informacje zawarte w tym rejestrze udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej.
Miejsce udostępniania:
Referat Ewidencji Ludności pokój nr 5
Osoba odpowiedzialna:
Kierownik USC

Rejestr osób objętych rejestracją

Sposób udostępnienia:
Informacje zawarte w rejestrze udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej.
Miejsce udostępnienia:
Pokój nr 11
Osoba odpowiedzialna:
Inspektor ds. obronnych i OC


Rejestr osób do kwalifikacji wojskowej

Sposób udostępnienia:
Informacje zawarte w rejestrze udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej.
Miejsce udostępnienia:
Pokój nr 11
Osoba odpowiedzialna:
Inspektor ds. obronnych i OC


Ewidencja osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej

Sposób udostępnienia:
Informacje zawarte w rejestrze udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej.
Miejsce udostępnienia:
Pokój nr 11
Osoba odpowiedzialna:
Inspektor ds. obronnych i OC
 

Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych

Sposób udostępnienia:
Informacje zawarte w rejestrze udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej.
Miejsce udostępnienia:
Pokój nr 11
Osoba odpowiedzialna:
Inspektor ds. obronnych i OC

 
Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek

Sposób udostępnienia:
Rejestr zawierający spis ewidencji założonych na potrzeby prowadzenia kancelarii niejawnej. Informacje w nim zawarte są udostępnione osobom upoważnionym.
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie:
Kierownik kancelarii niejawnej


Rejestr zarzadzeń Wójta
  
     
Sposób udostępnienia:  
Rejestr ten jest do wglądu dla osób zainteresowanych i zawiera wszytkie wydane i obowiązujące zarządzenia.   
Miejsce udostępniania:   
pokój nr 13  
Osoba odpowiedzialna:
Sekretarz Gminy
 

Rejestr uchwał Rady Gminy
     
Sposób udostepniania:  
Rejestr ten zawiera spis wszystkich uchwał podjętych przez Radę Gminy. Informacje w nim zawarte są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.  
Miejsce udostępniania:  
pokój nr 1
Osoba odpowiedzialna:
Podinspektor ds. Obsługi Rady Gminy


Rejestr skarg i wniosków

Sposób udostępniania:
Rejestr ten jest do wglądu dla osób zainteresowanych i zawiera skargi i wnioski.
Miejsce udostępniania:   
pokój nr 13
Osoba odpowiedzialna:
Sekretarz Gminy


Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

Sposób udostępnienia:
Rejestr ten jest do wglądu dla osób zainteresowanych i zawiera wszytkie  upoważnienia i pelnomocnictwa.   
Miejsce udostępniania:   
pokój nr 13
Osoba odpowiedzialna:
Sekretarz Gminy


Rejestr osób, którym umorzono zaległości podatkowe

Opis:
Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w danym okresie stanowią załączniki do zarządzeń zobacz .

 

metryczka


Wytworzył: Urząd Gminy w Lisewie (20 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (20 grudnia 2011, 10:25:30)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (21 września 2020, 09:55:39)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9665