Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 4945)

XXIII/147/2020

publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa


Data: 2021-04-26 13:35:18
Autor: Michał Lewandowski

XXIII/148/2020

publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa


Data: 2021-04-26 13:34:36
Autor: Michał Lewandowski

XXIII/155/2020

publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa


Data: 2021-04-26 13:33:56
Autor: Michał Lewandowski

XXII/140/2020

publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa


Data: 2021-04-26 13:33:09
Autor: Michał Lewandowski

XXIII/149/2020

publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa


Data: 2021-04-26 13:32:33
Autor: Michał Lewandowski

XXIII/150/2020

publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa


Data: 2021-04-26 13:31:46
Autor: Michał Lewandowski

XXIII/154/2020

publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa


Data: 2021-04-26 13:30:54
Autor: Michał Lewandowski

XXIII/153/2020

dodano - publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa


Data: 2021-04-26 13:29:55
Autor: Michał Lewandowski

Przetarg nieograniczony

Wybrano najkorzystniejszą ofertę - Zawiadomienie w załączeniu, Podpisano umowę z wybranym wykonawcą


Data: 2021-04-09 15:20:43
Autor: Paweł Kowal

Przetarg nieograniczony

Wybrano najkorzystniejszą ofertę - Zawiadomienie w załączeniu, Podpisano umowę z wybranym wykonawcą


Data: 2021-04-09 15:20:27
Autor: Paweł Kowal

Pretarg nieograniczony

Wybrano najkorzystniejszą ofertę - Zawiadomienie w załączeniu, Podpisano umowę z wybranym wykonawcą


Data: 2021-04-09 15:20:08
Autor: Paweł Kowal

Przetarg nieograniczony

Przetarg rozstrzygnięty


Data: 2021-04-09 15:17:24
Autor: Paweł Kowal

Pakiet profilaktyczny

dodano wycofanie petycji


Data: 2021-03-04 11:13:29
Autor: Michał Lewandowski

Strona główna

aktualizacja


Data: 2021-02-22 09:18:12
Autor: Michał Lewandowski

Data: 2021-02-15 14:59:20
Autor: Michał Lewandowski

Pakiet profilaktyczny

dodano informację o przekazaniu petycji


Data: 2021-02-12 10:58:46
Autor: Michał Lewandowski

Podinspektor ds. Realizacji projektu „Kluby seniora w Gminie Lisewo”

dodano - Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne


Data: 2021-02-10 13:33:21
Autor: Michał Lewandowski

Data: 2021-02-10 13:32:15
Autor: Michał Lewandowski

XXVI/168/2021

dodano - publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa


Data: 2021-02-10 10:32:48
Autor: Michał Lewandowski

Rachmistrz spisowy

przedłużono terminu naboru


Data: 2021-02-10 10:18:02
Autor: Michał Lewandowski
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 4945)