Ewidencja ludności i dowody osobiste

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Rejestr Danych Kontaktowych

Czym jest Rejestr Danych Kontaktowych? Rejestr Danych Kontaktowych to sposób, by szybko i wygodnie uzyskać informacje na przykład o:dokumentach gotowych do odbioru,rozpatrzeniu złożonych wniosków,potrzebie uzupełnienia dokumentów [...]

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Wniosek o nadanie numeru PESEL Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Lisewo Ul. Chełmińska 2 86 – 230 Lisewo parter, pok. nr 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste mgr Paulina Grązka, mgr Katarzyna [...]

Wydawanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych

Wydawanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Lisewo Ul. Chełmińska 2 86 – 230 Lisewo parter, pok. nr 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste mgr Paulina [...]

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Miejsce załatwienia sprawy:Urząd Gminy LisewoUl. Chełmińska 286 – 230 Lisewoparter, pok. nr 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobistemgr Paulina Grązka, mgr Katarzyna Gostkowskatel. 56 676 86 14 (wewn. 14)e-mail: [...]

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Miejsce załatwienia sprawy:Urząd Gminy LisewoUl. Chełmińska 286 – 230 Lisewo parter, pok. nr 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobistemgr Paulina Grązka, mgr Katarzyna Gostkowskatel. 56 676 86 14 (wewn. [...]

Wydawanie dowodów osobistych dla osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia.

Miejsce załatwienia sprawy:Urząd Gminy LisewoUl. Chełmińska 286 – 230 Lisewo parter, pok. nr 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobistemgr Paulina Grązka, mgr Katarzyna Gostkowskatel. 56 676 86 14 (wewn. [...]

Wydawanie dowodów osobistych dla osób składających wniosek po raz pierwszy w związku z ukończeniem osiemnastego roku życia oraz dla osób powyżej 18 roku życia

Miejsce załatwienia sprawy:Urząd Gminy LisewoUl. Chełmińska 286 – 230 Lisewoparter, pok. nr 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobistemgr Paulina Grązka, mgr Katarzyna Gostkowskatel. 56 676 86 14 (wewn. 14)e-mail: [...]

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Lisewo Ul. Chełmińska 2 86 – 230 Lisewo parter, pok. nr 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste mgr [...]

Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Lisewo Ul. Chełmińska 2 86 – 230 Lisewo parter, pok. nr 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste mgr Paulina Grązka, mgr Katarzyna Gostkowska tel. 56 676 86 14 [...]

Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na terenie gminy Lisewo

Miejsce załatwienia sprawy:Urząd Gminy LisewoUl. Chełmińska 286 – 230 Lisewo parter, pok. nr 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobistemgr Paulina Grązka, mgr Katarzyna Gostkowskatel. 56 676 86 14 (wewn. [...]

Obowiązek meldunkowy

Miejsce załatwienia sprawy:Urząd Gminy Lisewo Ul. Chełmińska 2 86 – 230 Lisewo parter, pok. nr 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste mgr Paulina Grązka, mgr Katarzyna Gostkowska tel. 56 676 86 14 [...]

metryczka