Wybory samorządowe 2014

Wybory samorządowe 2014

Posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lisewie

Wójt Gminy Lisewo działając na podstawie upoważnienia Komisarza Wyborczego w Toruniu - wydanego na podstawie art. 178 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późniejszymi zmianami) zwołuje [...]

Informacja dla kandydatów na radnych i kandydatów na wójta w zakresie podania daty złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Informacja dla kandydatów na radnych i kandydatów na wójta w zakresie podania daty złożenia oświadczenia lustracyjnego. Uprzejmie informuję, że Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Gdańsku udziela informacji dla kandydatów na radnych i [...]

Zawiadomienie o miejscu i czasie przyjmowania wniosków- pełnomocnictwo

Wójt Gminy Lisewo informuje, że wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 [...]

Informacje PKW o tworzeniu komitetów i zgłaszaniu kandydatów w wyborach samorządowych 2014 r.

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem: znajdują się wszystkie aktualne akty prawne dotyczące wyborów samorządowych, jak [...]

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików [...]

metryczka