Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lisewo za rok 2019

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lisewo za rok 2019.Opracowanie ma na celu przybliżenie mieszkańcom gminy bieżącej sytuacji dotyczącej gospodarki odpadami, możliwości gminy w zakresie zagospodarowania odpadów [...]

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok.

Opracowanie ma na celu przybliżenie mieszkańcom gminy bieżącej sytuacji dotyczącej gospodarki odpadami, możliwości gminy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, a także potrzeb inwestycyjnych i kosztów systemu gospodarki odpadami [...]

metryczka