Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisewo

Treść uchwały

Opracowanie ekofizjograficzne

Treść opracowania

Dokumentacja fotograficzna

Mapa

Prognoza oddziaływania na środowisko

Treść prognozy

Mapa

Kierunki zagospodarowania przestrzennego

Treść dokumentu

Mapa

Mapa - Strefy funkcjonalno-przestrzenne


Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

Treść dokumentu

Mapa

Mapa - Sołectwa

Mapa - Zasoby przyrodnicze

Mapa - Stan środowiska

Mapa - Zasoby kulturowe

Mapa - Przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne

Mapa - Drogi

Mapa - Gopsodarka Wodno - Ściekowa

metryczka


Wytworzył: Tomasz Stański (31 sierpnia 2015)
Opublikował: Michał Lewandowski (30 września 2015, 08:49:40)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (30 września 2015, 10:20:06)
Zmieniono: dodano załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5050