Opłaty i podatki

2012

Uchwała nr X/70/11 RADY GMINY LISEWO z dnia 29 listopada 2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała nr X/69/11 RADY GMINY LISEWO z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr X/68/11 RADY GMINY LISEWO z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.

Uchwała nr V/27/11 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami...

Uchwała nr XXXIII/263/10 RADY GMINY LISEWO z dnia 27 października 2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.

Uchwała nr XXXIII/262/10 RADY GMINY LISEWO z dnia 27 października 2010 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów w 2011 r.

Uchwała nr III/18/10 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla jednostki budżetowej Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne


2013

Uchwała nr XX/126/12 RADY GMINY LISEWO z dnia 22 listopada 2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XX/125/2012 RADY GMINY LISEWO z dnia 22 listopada 2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.

Uchwała nr XX/124/2012 RADY GMINY LISEWO z dnia 22 listopada 2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 r.


2014

Uchwała nr XXVII/171/2013 RADY GMINY LISEWO z dnia 27 listopada 2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXVII/170/2013 RADY GMINY LISEWO z dnia 27 listopada 2013

Uchwała nr XXVIII/169/2013 RADY GMINY LISEWO z dnia 27 listopada 2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Lisewo
metryczka


Wytworzył: Urząd Gminy w Lisewie (27 października 2010)
Opublikował: Michał Lewandowski (27 maja 2011, 10:06:38)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (12 grudnia 2013, 15:16:30)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7652