Drogi i komunikacja

Drogi i komunikacja

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych [...]

Wydanie zgody na umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego

Termin załatwienia:nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Kogo dotyczy:osoby fizyczne, osoby prawne.Wymagane dokumenty:1) Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym i naliczenie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie stosownych opłat

Termin załatwienia:Nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Kogo dotyczy:Osoby fizyczne, osoby prawne. Wymagane dokumenty:Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym i naliczenie [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i naliczenie stosownych opłat.

Termin załatwieniaNie dłużej niż 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.Kogo dotyczyOsoby fizyczne, osoby prawne.Wymagane dokumenty 1) Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym i naliczenie stosownych [...]

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

Termin załatwienia:Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).Kogo dotyczy:Osoba fizyczna, osoby prawne.Wymagane dokumenty:1) Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na [...]

Wydanie oświadczenia do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Termin załatwienia:nie dłuzej niż 7 dni. Kogo dotyczy:wszystkich zainteresowanych chcących umieścić urządzenie infrastruktury technicznej w dzialkach (drogach) gminy Lisewo. Wymagane dokumenty:1) Wniosek 2) Kopia mapy do celów [...]

metryczka