Otwarte konkursy ofert

Otwarte konkursy ofert

Wójt Gminy Lisewo ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna w 2021 r. na terenie gminy Lisewo.

W dniu 9 lutego 2021 r. Wójt Gminy Lisewo Zarządzeniem Nr 13/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych gminy zleconych przez Gminę Lisewo do realizacji organizacjom pozarządowym i [...]

Otwarty konkurs ofert nr 2/2020 na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej Gminy Lisewo w 2020 roku.

Wójt Gminy Lisewo ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2/2020 na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna w 2020 r. na terenie gminy Lisewo

W dniu 4 lutego 2020 r. Wójt Gminy Lisewo Zarządzeniem Nr 9/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych gminy zleconych przez Gminę Lisewo do realizacji organizacjom pozarządowym i [...]

Otwarty konkurs ofert nr 2/2019 na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej Gminy Lisewo w 2019 roku.

Wójt Gminy Lisewo ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2/2019 na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej [...]

Otwarty konkurs ofert nr 1/2019 na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna w 2019 r. na terenie gminy Lisewo

W dniu 21 stycznia 2019 r. Wójt Gminy Lisewo Zarządzeniem Nr 3/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych gminy zleconych przez Gminę Lisewo do realizacji organizacjom [...]

Otwarty konkurs ofert nr 2/2018 na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej Gminy Lisewo w 2018 roku

Wójt Gminy Lisewo ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2/2018 na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej [...]

Otwarty konkurs ofert nr 1/2017 na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna w 2017 r. na terenie gminy Lisewo

W dniu 01 Lutego 2017 r. Wójt Gminy Lisewo Zarządzeniem Nr 9/2017 z dnia 01 luty 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych gminy zleconych przez Gminę Lisewo do realizacji organizacjom pozarządowym i [...]

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lisewo”

Wójt Gminy Lisewo na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie  ogłasza otwarty konkurs ofert na partnera projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na [...]

Konkursy

Wójt Gminy Lisewo ogłasza otwarty konkurs ofert  w celu zlecenia zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury oraz edukacji młodzieży w świetlicach na terenie gminy Lisewo.Ogłoszono 15 stycznia 2007 r. Wójt Gminy Lisewo [...]

metryczka