Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2014

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2014

Zawiadomienie - udostępnienie spisu wyborców do publicznego wglądu

Lisewo, dn. 2014-05-05Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z  2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zawiadamiam, że spis wyborców sporządzony dla przeprowadzenia [...]

Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych - zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Wójt Gminy Lisewo informuje pełnomocników komitetów wyborczych, że w związku z zarządzeniem dnia 2 maja 2014 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu,  zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w [...]

Informacja

Wójt Gminy Lisewo informuje, że wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w Gminie Lisewo ma prawo do uzyskiwania informacji o: 1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania; 2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i [...]

Zawiadomienie o miejscu i czasie przyjmowania wniosków- pełnomocnictwo

Lisewo, 6 marca 2014 r.     INFORMACJAWójt Gminy Lisewo informuje, że wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego,  zarządzonych na dzień 25 maja 2014 [...]

metryczka