Karty informacyjne SIOS

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 21 - 30 (z 132) starsze karty »
numer wpisu:

2015/F/4

data: 2 kwietnia 2014
zakres przedmiotowy: Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej numerem ewidencji gruntów 238/4 w Lisewie, w związku z podjętą uchwałą nr XXII/144/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej numerem ewidencji gruntów 238/4 w Lisewie.
zamawiający: Wójt Gminy Lisewo
wykonawca: Dominika Kowalska
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Lisewo

numer wpisu:

2015/F/3

data: 3 lutego 2014
zakres przedmiotowy: Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej numerem ewidencji gruntów 238/4 w Lisewie, w związku z podjętą uchwałą nr XXII/144/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej numerem ewidencji gruntów 238/4 w Lisewie.
zamawiający: Wójt Gminy Lisewo
wykonawca: Radosław Andruszkiewicz
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Lisewo

numer wpisu:

2010/A/48

data: 28 czerwca 2010
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn; Przebudowa drogi powiatowej nr 1613C Pniewite – Robakowo
dane
wnioskodawcy:
Powiat Chełmiński
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Lisewie

numer wpisu:

2010/A/47

data: 27 maja 2010
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn; Budowa Turbiny wiatrowej ENERCON E – 53 o wysokości zawieszenia wirnika 73 m. i szerokości łopat 53 m. na dz. nr ew. 104/1, obręb Strucfoń, gmina Lisewo, powiat chełmiński.
dane
wnioskodawcy:
Michał Rogoziewicz
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Lisewie

numer wpisu:

2010/A/46

data: 17 maja 2010
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn; Budowa turbiny wiatrowej ENERCON E – 53 o wysokości zawieszenia wirnika 73 m. i szerokości łopat 53 m. na dz. nr ew. 295/2, obręb Lisewo, gmina Lisewo, powiat chełmiński.
dane
wnioskodawcy:
Michał Rogoziewicz
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Lisewie

numer wpisu:

2010/A/45

data: 14 kwietnia 2010
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn; Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem do istniejącej szkoły podstawowej w miejscowości Krusin gmina Lisewo, dz. nr 101/21
dane
wnioskodawcy:
Urząd Gminy w Lisewie
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Lisewie

numer wpisu:

2010/E/6

data: 26 lutego 2010
zakres przedmiotowy: Przedłożenie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 0,8 MW na dz. nr ew. 50/3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przyłącza linii energetycznej kablowej SN 15 kV na dz. nr ew. 50/3 i 78/1, położonych we wsi Lisewo, obręb Lisewo, gmina Lisewo, powiat chełmiński.
zamawiający: INDEKS Sp. z o.o
wykonawca: BAs Biuro Analiz Sozologicznych
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Lisewie

numer wpisu:

2009/B/58

data: 31 grudnia 2009
zakres przedmiotowy: Postanowienie w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. ; Budowa kontenerowej stacji redukcyjno-pomiarowej gazu.
nazwa
podmiotu:
Pomorska Spółka Gazownicza Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Lisewie

numer wpisu:

2009/E/5

data: 28 grudnia 2009
zakres przedmiotowy: Przedłożenie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni do produkcji trzody chlewnej w ilości 560 dużych jednostek przeliczeniowych DJP na dz. nr ew. 8/1 we wsi piątkowo, gmina Lisewo budowie
zamawiający: Joanna sewerynowicz
wykonawca: EKOMAN
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Lisewie

numer wpisu:

2009/B/57

data: 5 listopada 2009
zakres przedmiotowy: Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. ; Budowa jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy 0,8 MW na dz. nr Ew. 50/3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przyłącza linni energetycznej kablowej SN 15 kV na działkach nr Ew. 50/3, 78/1, położonych we wsi Lisewo, gmina Lisewo, powiat chełmiński.
nazwa
podmiotu:
INDEKS Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Lisewie

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 21 - 30 (z 132) starsze karty »